Persoonsgerichte zorg effectiever ontwikkelen door ervaringsgericht leren

Persoonsgerichte zorg effectiever ontwikkelen door ervaringsgericht leren
Dennis

De afgelopen jaren als trainer en coach in persoonsgerichte zorg en Positieve Gezondheid hebben me veel geleerd. Ik ben met vele professionals in groepstrainingen aan de slag gegaan. Dit betrof vooral de koplopers, die enthousiast zijn over het onderwerp en bereid zijn om relatief veel tijd te steken in scholing op dit gebied. Maar lang niet alle professionals zien het zitten om intensieve scholingstrajecten te volgen.

Tegelijkertijd merkte ik dat slechts een deel van de deelnemers ook echt de stap nam om persoonsgerichte zorg in de praktijk toe te passen. Voor anderen was de stap naar het toepassen in de praktijk nog een hele hobbel. Ik vroeg me af of er manieren van ontwikkelen zijn, die effectiever zijn in het maken van de stap naar toepassing in de praktijk. En die beter aansluiten bij de agenda’s van drukbezette professionals.

Scholingen in groepen hebben zeker toegevoegde waarde om kennis over te brengen en van elkaar te leren. Maar voor het bewerkstelligen van gedrags- en cultuurverandering als bij persoonsgerichte zorg is meer nodig. Zoals een bekende stelregel onder trainers luidt: leren is 10% kennisoverdracht, 20% sociaal leren en 70% leren in de praktijk. Met de groepstrainingen ligt het accent vooral op de eerste 30% en bereik je dan ook maar beperkt effect. Dat strookt ook met mijn persoonlijke ervaring. Bij mij is het kwartje ook pas gevallen, toen ik persoonsgericht werken zelf ging toepassen in coachgesprekken met cliënten die vastliepen in hun werk.

Vanuit dat inzicht is de ervaringsgerichte Challenge Positieve Gezondheid ontwikkeld. De Challenge is gericht op het toepassen van persoonsgerichte zorg en Positieve Gezondheid op een zelf te kiezen selectie van patiënten/cliënten. Het traject wordt opgestart met een korte intake: Wat weet je al? Wat wil je nog weten? Wat ga je anders doen in de contacten met patiënten/cliënten? Wat heb je nodig? En dan ga je het direct toepassen in de praktijk. Op die toepassing krijg je feedback van een coach, die naar je toekomt. En nadat je het een aantal maanden hebt toegepast gaat het in je systeem zitten en wordt het je nieuwe natuur. Vervolgens kun je binnen jouw praktijk, lokale context of organisatie afspraken maken hoe je elkaar scherp blijft houden op deze werkwijze.

Ervaringsgericht leren is niet alleen effectiever. Het is ook nog eens aantrekkelijker voor drukbezette professionals. Geen avonden van huis naast je werk om scholing te krijgen. Leren in je eigen praktijksetting in plaats van de kunstmatige scholingsomgeving. Aansluiting op jouw niveau en niet allemaal op nul beginnen. Positieve Gezondheid direct integreren in je werk door te doen en daar weer van te leren.