Positieve Gezondheid in de praktijk: van problemen naar kracht

Positieve Gezondheid in de praktijk: van problemen naar kracht
Dennis

Het toepassen van Positieve Gezondheid kan best uitdagend zijn. Dit zie ik bij zorgverleners die ik in mijn rol als trainer en coach begeleid in het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk. En dat merk ik als ik Positieve Gezondheid hanteer bij het coachen van werknemers met burn-out klachten.

Eén van de uitdagingen is dat we nu eenmaal geneigd zijn om te focussen op problemen. Ons brein is evolutionair zo geprogrammeerd dat bedreigingen onze aandacht sneller trekken dan mogelijkheden. En als ze dan onze aandacht trekken, dan willen we die problemen oplossen. Dat is voor patiënten en zorgverleners niet anders.

Bij het voeren van gesprekken aan de hand van een ingevuld Spinnenweb Positieve Gezondheid zie je in de praktijk dat er in eerste instantie vaak ingegaan wordt op wat lager scoort. Op zich is dat niet erg. Als mensen daar zelf mee komen, is het zeker belangrijk om aandacht te besteden aan wat minder goed gaat. Als de focus echter alleen ligt op wat niet goed gaat, kan dat ertoe leiden dat mensen minder kracht en minder grip gaan ervaren. Ze voelen zich dan vaak niet in staat om iets te veranderen aan hun situatie.

Daarom is het van belang ook te verkennen waar mensen wel tevreden over zijn. Waar ze energie van krijgen. Hoe ze in het verleden met uitdagingen zijn omgegaan. Waar ze toen de (veer)kracht vandaan haalden. En hoe ze dit (nog beter) in kunnen zetten in het omgaan met de uitdagingen waar ze voor staan. Op het moment dat je met hen gaat verkennen waar hun kracht zit, zie je de energie bij patiënten vaak veranderen. En zijn ze vervolgens beter in staat om te denken in mogelijkheden. En hebben ze meer kracht om stapjes in de goede richting te gaan zetten. En dat geeft weer een groter gevoel van regie over je eigen leven.