&nbsp

Organisatie

 

De ambitie voor de organisatie is “goed is belangrijker dan groot”.

De ambitie voor de organisatie is “goed is belangrijker dan groot”. De visie van Hart voor de zaak is dat als je het juiste doet, je het juiste er ook voor terugkrijgt. De groei zit niet in meer omzet en personeel, maar vooral in betere dienstverlening en persoonlijke ontwikkeling. Hart voor de Zaak zoekt hiervoor de samenwerking met andere ondernemers en organisaties, zodat continuïteit kan worden geboden, de hoeveelheid werk beheersbaar wordt gehouden en daardoor de kwaliteit geborgd kan worden.

Daarom is Hart voor de Zaak een netwerkorganisatie. Change professional en coach Veranderen in Verbinding Dennis van de Rijt werkt samen met mensen uit zijn netwerk waarvan hij weet dat ze kwaliteit kunnen leveren.

Dünja Sengers is Vitaliteitscoach en heeft sinds 2014 haar Coachingspraktijk in Geldrop (Noord-Brabant). Ze heeft een opleidingsachtergrond in HR en brede ervaring opgedaan binnen diverse bedrijven in zowel de harde- als zachtere sector. In 2013 heeft ze zich gespecialiseerd als CHIVO vitaliteitscoach.

Zij werkt momenteel als coach voor bedrijven (denk hierbij aan DAF en NS) en voor organisaties in de regio Eindhoven in de Sector Transport en Logistiek. Daarnaast coacht ze huisartsen en praktijkondersteuners in het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk. Dünja is gespecialiseerd in gedragsverandering en motiverende gespreksvoering. In haar coaching hanteert zij een mix van interventies op het gebied van Leefstijl- én Lifecoaching. Zij is een pragmaticus met een open houding en een effectieve no-nonsens aanpak.

“Het is 5 voor 12! We staan als maatschappij voor een grote uitdaging. De zorgkosten stijgen en steeds meer mensen worden geconfronteerd met chronische- en psychische aandoeningen. Een omslag in het denken over gezondheid en vitaliteit en het pakken van de eigen regie hierin is een bittere noodzaak geworden.

Ik vind het prachtig, om samen te werken met Hart voor de Zaak, om organisaties én zorgverleners te leren hoe ze patiënten effectiever kunnen coachen naar gezonder gedrag en zelfregie.”

Klanten

De doelgroep van Hart voor de Zaak omvat zorgorganisaties die willen ontwikkelen en innoveren op thema’s als Positieve Gezondheid, digitalisering en het slim inspelen op de toenemende zorgvraag. In dat kader werken we voor eerstelijns zorggroepen als De Ondernemende Huisarts, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, PoZoB, Het Huisartsen Team, Beter in Bommelerwaard, BeRoEmD en Zorggroep West-Brabant.

Onze focus ligt op de eerstelijnszorg. Daarnaast hebben we ervaring met trajecten in de ouderenzorg, met zorgcoöperaties en met lokale netwerken in zorg- en welzijn.

Zij zijn enthousiast

Huisarts in Rosmalen van zorggroep BeRoEmD

We hebben het programma Positieve Gezondheid gevolgd als pilotgroep met huisartsen en praktijkondersteuners in Rosmalen.

We zijn allen enthousiast over de cursusaanpak. Met name over het oefenen van gesprekstechnieken met een acteur en de directe één op één nabespreking van vooraf opgenomen gesprekken met de coach op locatie . Dit gaf een direct leereffect en bleef daardoor goed hangen, waardoor we het dagelijks kunnen en blijven gebruiken.

Klanten van Hart voor de zaak

Claire de Haan namens Zorggroep Beter in Bommelerwaard

Dennis is een deskundige en betrouwbare partner. Hij is zeer bedreven in het trainen, coachen en samenwerken in groepen in het bijzonder waar het gaat over persoonsgerichte zorg. Hij kan eenvoudig schakelen tussen praktisch en strategisch en denkt actief mee om het resultaat steeds weer te verbeteren. We zijn heel blij met zijn inzet.

Klant van Hart voor de zaak

Rianne Obbink, Zorgprogramma-coördinator namens Zorggroep West-Brabant

Een groot gedeelte van onze taak als zorgprogrammacoördinator is het ondersteunen van huisartsenpraktijken bij het organiseren van chronische Ketenzorg. Het is Dennis gelukt om binnen een veilige omgeving ons te coachen en tools aan te reiken waardoor wij op een positieve opbouwende manier naar ons zelf hebben gekeken en de gesprekken met onze leden op een praktijkgerichte en positieve manier hebben kunnen ombuigen.

Door deze benadering hebben we onze visie op persoonsgerichte zorg verder kunnen ontwikkelen, zodat we dit meer praktisch vorm kunnen geven in onze werkzaamheden.