&nbsp

Introductieworkshop

Wil je mensen binnen jouw organisatie op een leuke en praktische manier laten kennismaken met Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg? Dat kan via een introductieworkshop.  

In een workshop van 1,5 – 2,5 uur krijg je een goed begrip van wat nu echt bedoelt wordt met Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg. En de deelnemers leren hoe ze het in de praktijk kunnen toepassen.

Na de sessie kunnen de deelnemers meteen al gaan experimenteren met de toepassing in de praktijk.

Scholingsprogramma coachen op gezondheid

Scholingsprogramma

In het programma krijgen de deelnemers handvatten om mensen inzicht te geven in hun Positieve Gezondheid, hen te motiveren aan die gezondheid te werken en te coachen naar meer veerkracht en zelfregie. Nieuwe vaardigheden zijn effectief aan te leren door toepassing van het 10-20-70 principe: 10% overdracht van theorie, 20% sociaal leren en 70% leren in de praktijk door te doen en daar feedback op te krijgen. Zo is het programma ook opgebouwd.

Training en coaching-on-the-job

Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele coaching in de praktijk. In de groepsbijeenkomsten worden methodieken en instrumenten geïntroduceerd en wordt geoefend met de toepassing hiervan met een trainingsacteur.

Vervolgens wordt deelnemers gevraagd om te oefenen in de praktijk. Ze krijgen individuele feedback op deze ‘oefengesprekken’ van een ervaren coach aan de hand van opnames of aanwezigheid bij gesprekken.

In de volgende groepsbijeenkomst worden ervaringen gedeeld om van elkaar te leren, vindt aanvulling plaats op methodieken en instrumenten en wordt weer geoefend met de acteur.

Effectieve en positieve insteek

Veel zorgverleners vinden het werken met een trainingsacteur en het maken van opnames spannend. Er is echter geen effectievere manier om beter te worden in Coachen op Gezondheid. Door de inzet van humor en een positieve insteek in het geven van feedback worden deze leervormen al snel als leuk ervaren. Keer op keer krijgen we terug dat dit de meest gewaardeerde elementen van het scholingsprogramma zijn.

Mogelijkheid tot maatwerk

Een programma bestaat in principe uit drie groepsbijeenkomsten en twee individuele coachsessies, maar wordt in overleg op maat ingericht. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met voorkeuren voor wat betreft het aantal groepsbijeenkomsten, de duur hiervan, het aantal coachgesprekken en specifieke wensen ten aanzien van te hanteren instrumenten.

Kwaliteit en borging

De scholing wordt ingevuld door een team met een ervaren trainer, trainingsacteur en coach. Het scholingsprogramma is geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Om de toepassing van de geleerde vaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen kunnen we helpen bij de inrichting van intervisie

Opleiden van trainers in de zorg