&nbsp

Waar geloven wij in?

 

“Meer verbinding, inspiratie en voldoening”.

 

Vandaag de dag zijn veel klachten en aandoeningen leefstijl gerelateerd. De zorg is echter nog vooral ziektegericht. Dit leidt tot symptoombestrijding, zonder dat de onderliggende oorzaak aangepakt wordt. En het maakt dat te veel nadruk op de aandoening of beperking ligt en niet op het grote stuk Positieve Gezondheid dat iemand nog wel heeft. Patiënten worden hierdoor in hun zwakte en niet op hun kracht aangesproken. Dat kan beter en dat realiseren veel zorgverleners zich ook.

Daarom besteden steeds meer zorgverleners aandacht aan leefstijl en zelfregie in hun contacten met patiënten. Daarbij lopen ze nog vaak tegen een muur op. Patiënten willen namelijk niet dat iemand tegen ze zegt wat ze moeten doen of laten. De patiënt haakt af door het ‘gezeur’ van de zorgverlener. Hierdoor krijgt de zorgverlener het gevoel dat de patiënt niks wil. De zorgverlener ervaart geen verbinding, geen resultaat en geen voldoening. Met als gevolg dat zorgverleners weinig energie krijgen van het stimuleren van zelfregie en een gezondere leefstijl.

Wat gaat hier mis?

Ondanks de goede bedoelingen, is er vaak nog sprake van een ziektegerichte benadering vanuit het doel van de zorgverlener: een bepaalde medische waarde moet verbeteren of de aandoening moet onder controle komen. Vanuit die behoefte, en de oprechte wens om mensen te helpen, wordt recht op het doel af gegaan: aanpassing van de leefstijl. Maar voor patiënten is dit lastig en vaak niet leuk. Iemand die jarenlang weinig bewogen heeft is waarschijnlijk niet van nature een liefhebber van bewegen. Iemand die veel stress ervaart, voelt waarschijnlijk niet de ruimte om iets aan leefstijl te doen.

Wat willen patiënten?

Ze willen gehoord en gezien worden. Zonder oordeel. Als mens en niet alleen als patiënt. Wat vinden zij belangrijk in hun leven? En wat willen ze? Dat kan iets heel anders zijn dan werken aan hun leefstijl. Misschien heeft het wel te maken met mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen of dagelijks functioneren. Samen met de dimensie lichaamsfuncties zijn dit de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Met deze brede benadering gericht op welbevinden, kun je mensen helpen om in beweging te komen richting een doel dat ze zelf belangrijk vinden. Dit geeft hen de kracht om de regie over hun leven en leefstijl steeds meer in handen te nemen.

Wat levert het zorgverleners op?

Deze manier van werken geeft zorgverleners verbinding met hun patiënten doordat ze écht gehoord worden. Het biedt hen inspiratie door de interessante gesprekken die ontstaan. En het resulteert in meer voldoening doordat de patiënt ook echt in beweging komt.

Onze aanpak

 

“Hart voor de Zaak gaat voor een duurzaam effect”

 

Wij helpen zorgverleners en zorgorganisaties de transitie te maken van ziektegerichte zorg naar zorg gericht op het bevorderen van Positieve Gezondheid en een gezondere leefstijl. Dat noemen we ook wel persoonsgerichte zorg. Zorg die niet op ziekte en beperking is gericht, maar op wat iemand belangrijk vindt, wil en kan.

Hoe kun je deze transitie maken?

Door in een meerjarig traject aan de slag te gaan met:

  • Andere gesprekken – Coachen op Gezondheid
  • Inzet intensieve leefstijlinterventies – Preventie en curatie via intensieve leefstijltrajecten, zoals GLI en Keer Diabetes2 Om
  • Samenwerking met het sociaal domein – mogelijkheid tot verwijzen naar welzijnsinterventies rondom o.a. meedoen, zingeving, schuldsanering en dagelijks functioneren
  • Digitale zorg om zelfregie te stimuleren – patiënt toegang tot gegevens geven en activeren

Vertrekpunt voor de transitie zijn de andere gesprekken tussen zorgverlener en patiënt. De andere activiteiten faciliteren deze veranderende interactie en geven er een vervolg aan.

Duurzaam effect

Hart voor de Zaak gaat voor een duurzaam effect bij zorggroepen, zorgverleners en patiënten. Daarom zetten wij in op:

  • Integrale aanpak bij het maken van de transitie naar persoonsgerichte zorg, ofwel een aanpak die is gericht op de de zorgverlener, de patiënt en de organisatie van zorg;
  • Maatwerk in verandermanagement, trainingen en interventies, door aan te sluiten bij de aanpak, instrumenten en omgeving van de zorgorganisatie;
  • Aansluiten bij waar zorgverleners energie voor hebben en wat enthousiaste voorlopers al doen
  • Praktijkgerichte training en coaching, waarbij het duurzaam toepassen van persoonsgerichte zorg in de praktijk het doel is en we samen met zorgverleners invulling geven aan hoe dit het beste bereikt kan worden;
  • Borging van persoonsgerichte zorg na onze ondersteuning, door hier met de betrokken organisatie een aanpak voor te ontwikkelen.

Waarom ons inschakelen?

 

“Wij willen patiënten en zorgverleners helpen Positief Gezonder te worden”

 

Waarom kunnen wij je goed helpen met het maken van de transitie van ziektezorg naar het bevorderen van Positieve Gezondheid?

Misschien wel door de ruim 20 jaar ervaring in de zorg. Of door de ervaring die we de afgelopen jaren opgedaan hebben met het trainen en coachen van zorgverleners en met het begeleiden van transities van zorgorganisaties. Dit heeft ons inzicht gegeven in de valkuilen, angsten, belemmeringen, frustraties, behoeften, kansen en mogelijkheden voor verandering.

Gedrevenheid om te helpen

Meer nog geloven wij in de drijvende kracht van onze passie om zowel patiënten als zorgverleners te helpen Positief Gezonder te worden. We leveren niet alleen een dienst, maar willen dat er ook echt iets verbetert voor hen.

Pragmatische werkwijze

Wat ook helpt is dat onze pragmatische werkwijze aansluit bij zorgverleners en medewerkers van zorgorganisaties. Onze scholing is praktijkgericht met veel oefenen en coaching-on-the-job. En de transitietrajecten vullen we op een praktische en inspirerende manier in. Niet door het produceren van dikke plannen, maar door aan de slag te gaan met mensen. Waar heb jij zin in? Wat werkt voor jou? En dan handen uit de mouwen!

Netwerk van deskundigen

En we staan in contact met een netwerk van deskundigen, die daar waar nodig bij kunnen springen. Bijvoorbeeld rondom de inzet van e-health of intensieve leefstijlinterventies.

Betrouwbaar

We doen wat we beloven, communiceren helder, reageren snel en we werken alleen samen met partners met de juiste expertise en vaardigheden.

Zij zijn enthousiast

Huisarts in Rosmalen van zorggroep BeRoEmD

We hebben deze cursus gevolgd als pilotgroep Positieve Gezondheid met huisartsen en de praktijkondersteuners in Rosmalen.

We zijn allen enthousiast over de cursusaanpak. Met name over het oefenen van gesprekstechnieken met een acteur en de directe één op één nabespreking van vooraf opgenomen gesprekken met de coach op locatie . Dit gaf een direct leereffect en bleef daardoor goed hangen, waardoor we het dagelijks kunnen en blijven gebruiken.

Klanten van Hart voor de zaak

Claire de Haan namens Zorggroep Beter in Bommelerwaard

Dennis is een deskundige en betrouwbare partner. Hij is zeer bedreven in het trainen, coachen en samenwerken in groepen in het bijzonder waar het gaat over persoonsgerichte zorg. Hij kan eenvoudig schakelen tussen praktisch en strategisch en denkt actief mee om het resultaat steeds weer te verbeteren. We zijn heel blij met zijn inzet.

Klant van Hart voor de zaak

Rianne Obbink, Zorgprogramma-coördinator namens Zorggroep West-Brabant

Een groot gedeelte van onze taak als zorgprogrammacoördinator is het ondersteunen van huisartsenpraktijken bij het organiseren van chronische Ketenzorg. Het is Dennis gelukt om binnen een veilige omgeving ons te coachen en tools aan te reiken waardoor wij op een positieve opbouwende manier naar ons zelf hebben gekeken en de gesprekken met onze leden op een praktijkgerichte en positieve manier hebben kunnen ombuigen.

Door deze benadering hebben we onze visie op persoonsgerichte zorg verder kunnen ontwikkelen, zodat we dit meer praktisch vorm kunnen geven in onze werkzaamheden.