&nbsp

Coaching

Wil je feedback van een ervaren coach op hoe jij positieve gezondheid al in de praktijk toepast bij jouw patiënten of medewerkers? Wat je al goed doet en waar je nog kunt ontwikkelen? Of wil je aan je eigen positieve gezondheid werken onder begeleiding van een coach. Kijk dan eens naar de mogelijkheden voor coaching.

Individuele coaching zorgverleners

Iedere zorgverlener heeft een ander niveau en andere ontwikkelpunten in het Coachen op Gezondheid. Individuele coaching is zeer effectief om zorgverleners die Coachen op Gezondheid al in de praktijk brengen te helpen om door te ontwikkelen.

Individuele coaching is onderdeel van ons scholingsprogramma. Het kan echter ook los aangeboden worden. Bijvoorbeeld voor zorgverleners die al eerder een scholing gedaan hebben, weinig tijd hebben of eerst eens feedback willen op hoe goed ze het al doen en daarna willen kijken of ze met hun ontwikkelpunten aan de slag willen gaan.

Effectieve en positieve aanpak

Veel zorgverleners vinden het maken van opnames of iemand laten meekijken in een consult spannend. Er is echter geen effectievere manier om beter te worden in Coachen op Gezondheid. Door de inzet van ervaren coaches die een positieve insteek hanteren in het geven van feedback wordt deze leervorm al snel als leuk en zeer nuttig ervaren.

Feedback in de praktijk

De coaching bestaat uit feedback op opnames van consulten of bijgewoonde consulten. Vooraf geven we aan wat aandachtspunten zijn voor Coachen op Gezondheid. De coaching kan eenmalig zijn of in een andere gewenste frequentie.

Individuele coaching van zorgverleners door Hart voor de zaak

Vitaliteitscoaching medewerkers

Iedere organisatie heeft wel eens te maken met medewerkers waarbij het even niet zo lekker loopt. Of die willen werken aan hun Positieve Gezondheid, maar daar zonder hulp niet helemaal uitkomen. Dan kan vitaliteitscoaching uitkomst bieden.

Vitaliteitscoaching kan betrekking hebben op leefstijl, burn out klachten of geluksvragen. Het helpt medewerkers om krachtiger en met meer vertrouwen in werk en leven te staan.

Basis Vitaliteitscoaching traject

  • Intakegesprek á 1,5 uur
  • 3 x coaching sessie a 1 uur
  • 1 x eindgesprek a 1 uur
  • 1 x evaluatiegesprek a 1 uur (minimaal 2 maanden na eindgesprek)
  • Voorbereiding/uitwerking/verslaglegging 1,5 uur
  • Totale trajectduur = 8 uur verspreid over circa 6 maanden

Kosten

Hart voor de Zaak hanteert een tarief van €600,- (ex BTW) per basistraject.

De coaching wordt uitgevoerd door Dünja Sengers (Vitaliteitscoach/Coach Positieve Gezondheid). Gespreklocatie in Geldrop wordt gefaciliteerd door Hart voor de Zaak.

Nadere toelichting werkwijze

Indien een client meer sessies nodig heeft, dan zal dit altijd onderbouwd aangevraagd worden bij de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt standaard geïnformeerd over startdatum van het traject en opdrachtgever ontvangt na het traject een kort procesmatig verslag met daarin de behaalde resultaten.

Vitaliteitscoach blijft objectief/onafhankelijk en waarborgt altijd de privacy van de werknemer. Indien noodzakelijk kan er (naast het traject) tevens een doorverwijzing plaatsvinden richting huisarts of evt. andere zorgprofessionals. In het kader van de privacy wordt de werkgever hier niet over geïnformeerd. Indien tijdens het intakegesprek blijkt dat werknemer niet gemotiveerd of veranderingsbereid is, dan wordt alleen een intakegesprek in rekening gebracht en de opdrachtgever hierover geïnformeerd.

In het kader van de privacywetgeving AVG wordt nadrukkelijk niet over gezondheid gesproken c.q. gerapporteerd richting werkgever.